ההיסטוריה
חוזרת על עצמה

משפחה
לא בוחרים

הצדק ינצח

הרוב קובע

הכל פתוח

ההרשמה מסתיימת

לשנת הלימודים תשע"ח
באוניברסיטת תל אביב

אם אתם לא מקבלים שום דבר כמובן מאליו,
אם אתם מתעקשים לשאול,
אם אתם סקרנים, ספקנים ומתעניינים
אתם מעניינים אותנו.