ההיסטוריה
חוזרת על עצמה

משפחה
לא בוחרים

הצדק ינצח

הרוב קובע

03
02
17

יום פתוח

לאנשים שמתעקשים לשאול

יום שישי מ-09:00

משפחה לא בוחרים? אמא יש רק אחת? הצדק ינצח? לדרבי חוקים משלו? ההיסטוריה חוזרת על עצמה?
מתמטיקה זה מדע מדוייק? העולם הוא במה? הכל לטובה? אי אפשר לקנות אהבה? השמיים הם הגבול?

אם אתם לא מקבלים שום דבר כמובן מאליו,
אם אתם מתעקשים לשאול,
אם אתם סקרנים, ספקנים ומתעניינים
אתם מעניינים אותנו.