לשאול.

יום ייעוץ

לתואר ראשון

12.3.18

אם אתם סקרנים, מחפשים,
מעמיקים, חופרים, מתעניינים,
אתם מעניינים אותנו.

יום ייעוץ לרישום ולקבלה לתואר ראשון
יום שני בין השעות 14:00-10:00