לחקור את הטבע,
להבין את החיים

הפקולטה למדעי החיים
ע"ש ג'ורג' ס. וייז
באוניברסיטת תל אביב

אם אתם רוצים לקחת חלק בהבנת המוח האנושי,
במציאת תרופות למחלות, בשמירת הטבע ובאבטחת
מזון לאוכלוסיית העולם, אתם שייכים לכאן.

יום פתוחלתואר ראשון30.7.18

9:30 - 12:00בריטניה 05