האם אתם באיחור
או שבעצם אתם מקדימים את זמנכם?

ההרשמה
לסמסטר ב'
החלה

זו ההזדמנות שלך להתחיל ללמוד כבר השנה