האם אתם באיחור
או שבעצם אתם מקדימים את זמנכם?

הרשמה בעיצומה
לסמסטר ב'
באוניברסיטת תל אביב

זו ההזדמנות שלך להתחיל ללמוד כבר השנה.