המשפטנים הטובים ביותר
יכולים ללמוד רק מ... הטובים ביותר

התכניות הבין-לאומיות של הפקולטה למשפטים
באוניברסיטת תל אביב בשיתוף

אוניברסיטת נורת'ווסטרן (משפט ציבורי)
אוניברסיטת ברקלי (משפט מסחרי)

.LL.M בשנה אחת, כולל סמסטר קיץ
בנורת'ווסטרן/ברקלי!

ההרשמה
בעיצומה!
אפשרות למלגות
למתאימים
אודות
התכנית
תנאי
קבלה
בוגרים
מספרים