החוג לאמנות התיאטרון
של אוניברסיטת תל אביב גאה להציג:

מסלול משחק למצטיינים

המועמדים יידרשו למבדקי התאמה ולראיון אישי