להתעמק.

טיפול הורה-ילד
ממוקד טראומה
והתקשרות

טיפול הורה-ילד ממוקד
טראומה והתקשרות

אוניברסיטת תל אביב
מסלול שנתי

תוכנית ייחודית, המכשירה מטפלים בתינוקות, פעוטות, ילדים ומשפחותיהם, נפגעי טראומה, על פי עקרונות מודל מבוסס
הראיות בגיל הרך – CPP (Child Parent Psychotherapy).

הטיפול מסייע בהחזרתם למסלול התפתחותי תקין ומאפשר שינוי באיכות החיים של המשפחות.

תנאי הקבלה לתוכנית:
מטפלים בילדים ובנוער עם ניסיון של 5 שנים לפחות ובעלי תואר שני באחד המקצועות הבאים:


תוכנית ייחודית, המכשירה מטפלים בתינוקות, פעוטות, ילדים ומשפחותיהם, נפגעי טראומה, על פי עקרונות מודל מבוסס הראיות בגיל הרך –
CPP (Child Parent Psychotherapy).

הטיפול מסייע בהחזרתם למסלול התפתחותי תקין ומאפשר שינוי באיכות החיים של המשפחות.

תנאי הקבלה לתוכנית:
מטפלים בילדים ובנוער עם ניסיון של 5 שנים לפחות ובעלי תואר שני באחד המקצועות הבאים: