פוטותרפיה
צילום ככלי טיפולי

אוניברסיטת תל אביב
מסלול שנתי

מה הקשר בין צילום ובריאות הנפש? כיצד צילום ככלי טיפולי יכול לסייע לעקוף הגנות, לכונן ערוצי תקשורת חדשים ולהגביר את תחושת השליטה בקרב מטופלים?

פוטותרפיה היא זרם טיפולי עכשווי, העושה שימוש בצילום סטילס ווידאו ליצירת מרחב טיפולי ייחודי בין מטפל למטופל, המבוסס על תקשורת "עוקפת" חזותית ובלתי מילולית.

התוכנית מכשירה את הלומדים כיצד ניתן לחולל שינוי חיובי ומשמעותי בקרב האוכלוסיות עימן הם באים במגע, ע"י שימוש בצילום כטכניקה טיפולית.