להבין.

פסיכותרפיה
בילדים ובנוער
בגישה פסיכואנליטית

פסיכותרפיה בילדים ובנוער
בגישה פסיכואנליטית

אוניברסיטת תל אביב
מסלול תלת-שנתי

התוכנית מכשירה מטפלים בילדים ובנוער, המעוניינים
להתמקצע ולהעמיק ידיעתם בגישה הפסיכואנליטית,
לצורך התמודדות אפקטיבית ומקצועית עם שלל האתגרים
הטיפוליים הנקרים בדרכם.

תכני הלימוד כוללים מבט תיאורטי מעמיק, עכשווי
ואינטגרטיבי, תוך שילוב של גישה פסיכואנליטית עם ראייה
התפתחותית ועם ממצאי המחקר הנוירופסיכולוגי.

תנאי הקבלה לתוכנית:
מטפלים בילדים ובנוער עם ניסיון של 5 שנים לפחות ובעלי תואר שני באחד המקצועות הבאים:


התוכנית מוכרת ע"י האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.