ההרשמה
לשנת תשפ”ב
בעיצומה

אם גם את ואתה מחפשים תשובות,
רוצים להמציא את הכללים מחדש
ובמקום "למה" שואלים בעיקר
"למה לא" – כנראה שאתם שייכים
לדור ה-WHY NOT.

הצטרפו למסע באוניברסיטת תל
אביב בעקבות כל הדברים שעדיין
לא פתרנו.