לשאול.

יום ייעוץ

לתואר ראשון

25.3.19

אם אתם סקרנים, מחפשים,
מעמיקים, חופרים, מתעניינים,
אתם מעניינים אותנו.

יום ייעוץ לרישום ולקבלה לתואר ראשון
יום שני בין השעות 13:00-09:00

במהלך יום הייעוץ יתקיימו סיורים ברחבי
הקמפוס בשעות 9:30 ו- 12:00 בשפות
עברית וערבית (אין צורך בהרשמה מראש).