לחולל שינוי.

הכשרת
מנחי קבוצות אוניברסיטת תל אביב
מסלול דו-שנתי

הכשרת מנחי קבוצות
אוניברסיטת תל אביב
מסלול דו-שנתי

התוכנית הוותיקה והמוערכת בישראל בתחום
הנחיית הקבוצות, מכשירה נשות ואנשי מקצוע
מתחומים טיפוליים, ארגוניים וחינוכיים, לעסוק
בהנחיית קבוצות באופן מקצועי.

לצד ידע תיאורטי מקיף, תוכנית הלימודים
מעניקה גם מיומנויות מקצועיות והכשרה
מעשית - במסגרתה יתקיימו התנסויות בפועל
בהנחיית קבוצות לאורך סמסטר שלם.

בואו ללמוד מסגל הוראה המוביל בתחומו,
בניהולה האקדמי של פרופ' מרים גולן.