להבין.

פסיכותרפיה
בילדים ובנוער
בגישה פסיכואנליטית

פסיכותרפיה בילדים ובנוער
בגישה פסיכואנליטית

אוניברסיטת תל אביב
מסלול תלת-שנתי

התוכנית מכשירה מטפלים ומטפלות בילדים ובנוער, ומטרתה להעמיק את ההבנה והידע בגישה הפסיכואנליטית, לצורך התמודדות אפקטיבית ומקצועית עם שלל האתגרים הטיפוליים הנקרים בדרך.

תכני הלימוד כוללים מבט תיאורטי מעמיק, עכשווי ואינטגרטיבי, תוך שילוב הגישה הפסיכואנליטית, עם ראייה התפתחותית ועם ממצאי המחקר הנוירופסיכולוגי.

דרישות הקבלה לתוכנית:
מטפלים בילדים ובנוער עם ניסיון של 5 שנים לפחות ובעלי תואר שני באחד המקצועות הבאים:


התוכנית מוכרת ע"י האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית וע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.