לשאוף.

לעוף.

להתעניין.

יום פתוח
22.5.19

אם אתם סקרנים, מחפשים,
מעמיקים, חופרים, מתעניינים,
אתם מעניינים אותנו.

בואו ליום הפתוח לתארים
מתקדמים ולתואר ראשון.
יום רביעי מ-14:00

מפה