לשאול.

יום ייעוץ
אחרון

לתואר ראשון

20.8.19

אם אתם סקרנים, מחפשים,
מעמיקים, חופרים, מתעניינים,
אתם מעניינים אותנו.

יום ייעוץ אחרון לרישום ולקבלה
לתוכניות הפתוחות בתואר הראשון
יום שלישי בין השעות 13:00-09:00