לשאול.

יום ייעוץ
אחרון

14.8.18

לרישום ולקבלה
לתכניות הפתוחות
בתואר ראשון

אם אתם סקרנים, מחפשים,
מעמיקים, חופרים, מתעניינים,
אתם מעניינים אותנו.

יום שלישי | 14:00-9:00