יום פתוח בפקולטה לאמנויות

אוניברסיטת תל אביב

יום רביעי, 14:00 – 18:00
עיצוב במה קולנוע וטלוויזיה, תולדות האמנות,
משחק, קולנוע וטלוויזיה – מדיה דיגיטלית,
רב תחומי/בינתחומי באמנויות