בואו לשאול את
השאלות
הנכונות

ביום הפתוח לתואר ראשון ושני של אוניברסיטת תל אביב

יום שישי | 23.02 | 13:00-9:00
citymedia EN

להרשמה ליום פתוח:

citymedia