בואו לשאול את
השאלות
הנכונות

ולהכיר את תכנית 'מובילים'
לבוגרי ובוגרות החינוך החרדי -
המעניקה תמיכה אקדמית, כלכלית וחברתית.

יום פתוח לתואר ראשון ושני
של אוניברסיטת תל אביב

יום רביעי | י״ז באדר ב׳ (27.3) | ZOOM
• מפגש לתואר ראשון – בשעה 13:00
• מפגש לתואר שני – בשעה 20:30
citymedia

להרשמה ליום הפתוח ב-ZOOM

citymedia