בואו לשאול את
השאלות
הנכונות

ולהכיר את תכנית 'מובילים'
לבוגרי ובוגרות החינוך החרדי -
המעניקה תמיכה אקדמית, כלכלית וחברתית.

מפגש ייעוץ לתואר ראשון
של אוניברסיטת תל אביב

יום שלישי | י׳ בתמוז (16.7) | 17:00 | ZOOM
citymedia

להרשמה למפגש הייעוץ

citymedia