להעמיק.

לחקור.

להתעניין.

ההרשמה
לשנת הלימודים תש"פ באוניברסיטת ת"א בעיצומה

אם אתם סקרנים, מחפשים,
מעמיקים, חופרים, מתעניינים,
אתם מעניינים אותנו.