תואר ראשון
בהנדסת חשמלבאוניברסיטת תל אביב

ההרשמה לסמסטר ב'
החלה

אלה שמתאהבים בבעיה
הם אלה שממציאים לה פתרון

תשוקה אמיתית ליזמות יכולה לפתור אינסוף בעיות.
אוניברסיטת תל אביב נמצאת במקום הראשון בישראל
והשמינית בעולם בהצמחת יזמים.

הצטרפו לסמסטר ב' בלימודי תואר ראשון
בהנדסת חשמל ועשו את הצעד הראשון בעולמות
ההיי-טק, ההנדסה והיזמות כבר השנה.