האם אתם מאחרים או שבעצם
אתם מקדימים את זמנכם?

ההרשמה לסמסטר ב' בעיצומה

זו ההזדמנות שלך להתחיל ללמוד כבר השנה.