בעקבות הסיפורים שעוד לא סיפרנו

תואר ראשון בספרות באוניברסיטת תל אביב

התמחויות בכתיבה יוצרת, בספרות עברית,
בספרות כללית ובתיאוריות של התרבות