בעקבות הסיפורים שעוד לא סיפרנו

תואר ראשון בספרות באוניברסיטת תל אביב

התמחויות בכתיבה יוצרת, בספרות עברית,
בספרות כללית ובתיאוריות של התרבות

02
06
16

יום פתוח

בין השעות 18:00-16:00
בניין גילמן, חדר 362