תואר שני למנהלים במשאבי אנוש,
התערבות ושינוי בארגונים

אוניברסיטת תל אביב מזמינה אותך
להצטרף למסלול לימודים ייחודי לתואר שני
תואר שני
בשנה אחת
בלבד
מסלול
ללא תזה
נבחרת
המרצים
המובילה
בתחום