להוביל.

אוניברסיטת תל אביב מזמינה אותך להצטרף

לתוכנית לתואר שני
בלימודי עבודה

המתמקדת בניהול משאבי אנוש,
יחסי עבודה ושינוי ארגוני
תואר שני
בשנה
מרוכזת
מסלול מובנה
ללא תזה
בשכר לימוד
אוניברסיטאי
נבחרת
המרצים
והמרצות
המובילה
בתחום